Redaksjon

Redaktører

Barbro Bredesen Opset (Høgskolen i Østfold, førsteamanuensis, nordisk litteratur)

Anne Dahl (NTNU, professor i engelsk språkvitenskap)

Redaksjonssekretær

Anette Briksdal (Høgskolen i Østfold)

Produksjonssekretær

Ida-Sofie Isaksen Wiig (Høgskolen i Østfold)

 

Redaksjonsråd

Mads Breckan Claudi (UiO, førsteamanuensis i nordisk litteratur)

Line Esborg (UiO, førsteamanuensis i kulturhistorie og museologi)

Per Holmberg (Gøteborgs Universitet, professor i svensk språk)

Franziska Jensen (Høgskolen i Østfold, førsteamanuensis i tysk språk)

Gro Nygård (NTNU, førsteamanuensis i spansk)

Eva Thue Vold (UiO, professor i fremmedspråkdidaktikk og fransk