Tidsskriftet

Tidsskriftet ELLA – Education, Literature, Language – Utdanning, litteratur, språk er et nytt fagfellevurdert, vitenskapelig tidsskrift som gis ut av Høgskolen i Østfold. ELLA retter seg mot forskere med ulik bakgrunn og faglig innretning innafor fagområdene lingvistikk, litteraturvitenskap og kulturkunnskap knytta til språkfagene (norsk/nordiske språk, engelsk, fransk, spansk, tysk og andre språk). Bidrag som forener disse områdene er velkomne, så vel som komparative bidrag. ELLA tar imot artikler på nynorsk, bokmål, norsk, svensk, dansk og engelsk.