Å ta bolig i seg selv – en lesning av Nora Dåsnes’ grafiske roman Ti kniver i hjertet

Forfattere

  • Camilla Häbler Høgskolen i Østfold
  • Marion Elisenberg Høgskolen i Østfold

DOI:

https://doi.org/10.58215/ella.10

Emneord (Nøkkelord):

Nora Dåsnes’ Ti kniver i hjertet, grafisk roman, identitetsutvikling

Sammendrag

I artikkelen retter vi et analytisk blikk mot Nora Dåsnes’ grafiske roman Ti kniver i hjertet (2020). Gjennom analysen undersøker vi hvordan formspråket i romanen presenterer en identitetstematikk for unge lesere. Både den grafiske romanens ulike verbale og visuelle uttrykk og det tematiske er gjenstand for drøfting. Analyseverktøyet baseres på bildebokteori, tegneserieteori, sosialsemiotisk teori kombinert med perspektiver på identitetsdanning. Lesningen er et forsøk på å belyse hvordan de ulike uttrykksmåtene i Dåsnes’ roman inngår i og utgjør en samlet fortelling – en livsfortelling der vennskap, forelskelse og konflikter står i relasjon til hverandre, og der Tuvas dagbok blir en bolig for hennes tanker og et sted der identitetsforming kan skje. Slik vi ser det, er det i Dåsnes’ roman tett sammenheng mellom form og innhold. Den grafiske romanen både viser og forteller sin historie. Det innebærer at formen er innholdet og innholdet er formen.

Nedlastinger

Publisert

2023-06-28