Graphic novels as counter-stories: Jerry Craft’s New Kid as a way to teach critical racial awareness

Forfattere

  • Christina Lentz Norges Arktiske Universitet, Tromsø (UiT)

DOI:

https://doi.org/10.58215/ella.11

Emneord (Nøkkelord):

Kritisk raseteori, grafisk roman, BIPoC, motfortelling, utdanning, New Kid, Jerry Craft

Sammendrag

Artikkelen undersøker Jerry Crafts grafiske roman New Kid (2019) med utgangspunkt i Critical Race Theory (CRT). CRT-forskere hevder at rasisme er et strukturelt fenomen som påvirker alle områder av det offentlige livet, blant annet utdanning. New Kid er basert på autobiografiske erfaringer av å være ‘african american’ på en hovedsakelig hvit eliteskole i USA og kan derfor leses som en ‘counter-story’ (en mothistorie). Historien fortelles fra perspektivet til Jordan Banks, en 12 år gammel svart gutt, som er en ‘new kid’ på det private Riverdale Academy.

Boken har blitt anklaget for å formidle CRT, noe som har ført til en landsdekkende debatt i USA, mens Craft selv hevder at han skrev den uten å ha noen politiske intensjoner. Artikkelen tar denne debatten som utgangspunkt for å først forklare de viktigste prinsippene som ligger til grunn for CRT, og for deretter å se nærmere på hvilke måter New Kid kan leses som counter-story. Analysen viser at New Kid belyser strukturell rasisme mot ‘african americans’ (f.eks. mikroaggresjon, Den Andre og underskuddsorientering) i utdanningssammenhenger. Den viser også konsekvensene av rasisme, særlig for elevenes selvoppfatning. I artikkelen undersøkes ulike muligheter for å undervise New Kid i en europeisk kontekst, med den norske læreplanreform fra 2020 som eksempel. New Kid viser seg som egnet til å diskutere spørsmål om rase i norske skoler.

Nedlastinger

Publisert

2023-06-28