Narration and Postmemory in a graphic novel: the example of Petit-fils d'Algérie by Joël Alessandra

Forfattere

  • Hélène Celdran Høgskolen i Østfold

DOI:

https://doi.org/10.58215/ella.15

Emneord (Nøkkelord):

grafisk roman, fortelling, postminne, etterminne, post-memorial subject

Sammendrag

Hvordan fungerer narrative prosesser i det postmemoriale prosjektet til den autorale fortelleren? Dette spørsmålet diskuteres i denne artikkelen, som er basert på en studie av Joël Alessandras Petit-fils d'Algérie. Her forteller forfatteren, som gikk i fotsporene til sine forfedre, om sin reise til Algerie i 2014. Den grafiske romanen har en kompleks narrativ struktur, blant annet med flere fortellere og ulike kronologiske nivåer, og den legger stor vekt på historiens setting. Med utgangspunkt i definisjonen av etterminne («postmemory»), som et indirekte minne om historiske fakta (Howell, 2015), og på tegneserieromanens narratologiske struktur (Groensteen 1999, 2011, 2021), undersøker artikkelen de tette koplingene mellom narrative prosesser, deres visualisering og konstruksjonen av et personlig minne som får overførbar/eksemplarisk betydning, før det igjen koples til forestillingen om et postmemorialt subjet («post-memorial subject») (Fevry, 2018).

Nedlastinger

Publisert

2023-06-28