Et generasjonsovergripende narrativ. Bianca Schaalburgs Der Duft der Kiefern (2021)

Forfattere

  • Elin Nesje Vestli Høgskolen i Østfold

DOI:

https://doi.org/10.58215/ella.17

Emneord (Nøkkelord):

Bianca Schaalburg , grafisk roman, nasjonalsosialismen, holocaust, Berlin, minnekultur

Sammendrag

Dette bidraget presenterer en lesning av Bianca Schaalburgs Der Duft der Kiefern (2021) som et generasjonsovergripende narrativ. Med utgangspunkt i sin egen familiehistorie tar Schaalburg et oppgjør med hvordan besteforeldregenerasjonen har fortiet sin egen rolle under nasjonalsosialismen. Boka, som sjangermessig kan klassifiseres som en grafisk minnefortelling (graphic memoir), viser hvordan fortielse får ringvirkninger som sprer seg fra generasjon til generasjon. Den er dermed også et aktuelt bidrag til den tyske minnekulturen. Hvordan minnearbeidet kan foregå, viser Der Duft der Kiefern gjennom et poetologisk metanivå: Boka kan leses som et kunstnerisk bidrag om hvordan minnearbeid foregår med utgangspunkt i den grafiske romanens formspråk.

Forfatterbiografi

Elin Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold

Elin Nesje Vestli er professor i tysk litteratur og kulturkunnskap ved Høgskolen i Østfold. Hennes forskningsinteresser er innenfor tyskspråklig samtidslitteratur, blant annet migrasjonslitteratur. I 2022 ga hun ut Fortellinger om migrasjon på Universitetsforlaget (sammen med G.E. Barstad og B.B. Opset). Hun er fagansvarlig for tyskspråklig litteratur i Store norske leksikon.

Nedlastinger

Publisert

2023-06-28