Tegneserien som grunnlag for utvikling av aktiv empati:

Formidling av traumer og fremmedgjøring i Halfdan Piskets Dansker-trilogi

Forfattere

  • Annika Myhr Universitetet i Sørøst-Norge

DOI:

https://doi.org/10.58215/ella.22

Emneord (Nøkkelord):

Pisket, Dansker-trilogien, traumer, fremmedgjøring, emosjonell og kognitiv forståelse

Sammendrag

Traumer er erfaringer som per definisjon er fremmedgjørende for den som opplever dem, og som man derfor kan anta må fremstilles som fremmedgjørende for leseren – dersom leseren skal få innsikt i hva det vil si å leve med traumer. Denne artikkelen undersøker hvilke strukturelle, visuelle og verbaltekstlige grep tegneserieforfatteren Halfdan Pisket i Dansker-trilogien benytter for å fremstille sin fars traumer fra krig og flukt fra konflikten mellom tyrkere og armenere, og fra et påfølgende liv som kriminell og rusavhengig arbeidsinnvandrer i Danmark. Artikkelen fokuserer særlig på hvordan trilogien kan bidra til at leseren utvikler det man kan kalle aktiv empati – det vil si empati som ikke bare skaper identifikasjon mellom leser og karakter, men som ansvarliggjør leseren og synliggjør dennes rolle i opprettholdelsen av de sosiale kreftene som virker på trilogiens hovedperson.

Nedlastinger

Publisert

2023-06-28