«Uvant og litt flaut å bruke morsmålet i skolesammenheng». Læreres refleksjoner om elevers ambivalens til bruk av flere språk i opplæringen

Forfattere

  • Irmelin Kjelaas NTNU
  • Anette Brekke NTNU

DOI:

https://doi.org/10.58215/ella.31

Emneord (Nøkkelord):

elevsentrert pedagogikk, flerspråklighetspedagogikk, lærerlogger, transspråking

Sammendrag

Denne studien omhandler læreres erfaringer med og refleksjoner om elevers ambivalens til bruk av flere språk i opplæringen. Studien baserer seg på logger fra 13 lærere som deltok på en videreutdanning i andrespråkspedagogikk studieåret 2021/2022. Loggene omhandler et undervisningsopplegg som innebar bruk av elevenes samlede språkrepertoar i læringsarbeidet. Mange av lærerne erfarte at flere av elevene reagerte med ambivalens på dette. Langt de fleste var positive, men flere ønsket ikke å bruke førstespråket/-språkene overhodet, noen syns det var flaut, og flere var av den oppfatning at de ulike språkene de kunne, burde holdes atskilt. Artikkelen tar utgangspunkt i denne ambivalensen og undersøker hvordan lærerne fortolker ambivalensen, og hvilke pedagogiske implikasjoner de mener den bør ha. Ved å ta utgangspunkt i beskrivelser av erfaringer med faktiske undervisningsopplegg og klasseromspraksiser, og elevenes reaksjoner på disse, belyser artikkelen hvilke konkrete utfordringer lærere kan møte i stadig mer språklig sammensatte klasserom, hvordan de kan forstås, og hvordan de kan imøtekommes pedagogisk. Analysen viser at lærerne oppfatter elevenes ambivalens som en konsekvens av at de skiller mellom hjemmespråk og skolespråk, opplever at de har mangelfull kompetanse i førstespråket, og skiller mellom henholdsvis muntlig og skriftlig bruk av førstespråk/flere språk. Når det gjelder pedagogiske tilnærminger, peker lærerne på betydningen av gode relasjoner, både lærer-elev, og elevene imellom, og på eksplisitt opplæring i og/eller modellering av flerspråklige strategier kan være hensiktsmessig. På bakgrunn av dette argumenterer vi for at elevsentrerthet er avgjørende i det flerspråklighetspedagogiske arbeidet.

Nedlastinger

Publisert

2024-05-10

Utgave

Seksjon

Artikler