Tidsskriftet

Tidsskriftet ELLA – Education, Literature, Language – Utdanning, litteratur, språk er et nytt fagfellevurdert, vitenskapelig tidsskrift som gis ut av Høgskolen i Østfold. ELLA retter seg mot forskere med ulik bakgrunn og faglig innretning innafor fagområdene lingvistikk, litteraturvitenskap og kulturkunnskap knytta til språkfagene (norsk/nordiske språk, engelsk, fransk, spansk, tysk og andre språk). Bidrag som forener disse områdene er velkomne, så vel som komparative bidrag. ELLA tar imot artikler på norsk (nynorsk og bokmål), svensk, dansk og engelsk. I enkelte temanummer kan også tysk, fransk og spansk bli aktuelle publiseringsspråk. 

 

Nyeste utgave

Vol 2 Nr. 2 (2024): Temanummer: SFL og sosialsemiotikk i møte med lokale og globale utfordringer

Utgave med løpende publisering

Temanummer:
SFL og sosialsemiotikk i møte med lokale og globale utfordringer
Vol. 2 Nr. 2. (2024)

Ansvarlige redaktører:
Barbro Bredesen Opset
Anne Dahl

Gjesteredaktører:
Daniel Lees Fryer
Jessica P. B. Hansen

Publisert: 2024-07-01
Vis alle utgavene