Tidsskriftet

Tidsskriftet ELLA – Education, Literature, Language – Utdanning, litteratur, språk er et nytt fagfellevurdert, vitenskapelig tidsskrift som gis ut av Høgskolen i Østfold. ELLA retter seg mot forskere med ulik bakgrunn og faglig innretning innafor fagområdene lingvistikk, litteraturvitenskap og kulturkunnskap knytta til språkfagene (norsk/nordiske språk, engelsk, fransk, spansk, tysk og andre språk). Bidrag som forener disse områdene er velkomne, så vel som komparative bidrag. ELLA tar imot artikler på norsk (nynorsk og bokmål), svensk, dansk og engelsk. I enkelte temanummer kan også tysk, fransk og spansk bli aktuelle publiseringsspråk. 

 

Nyeste utgave

Vol 1 Nr. 2 (2023): Grafisk litteratur
					Se Vol 1 Nr. 2 (2023): Grafisk litteratur

Temanummer:
Grafisk litteratur
Vol. 1. Nr. 2. (2023)

Ansvarlige redaktører:
Barbro Bredesen Opset
Anne Dahl

Gjesteredaktør:
Elin Nesje Vestli

Publisert: 2023-06-28

Redaksjonelt

Vis alle utgavene